(laatst bijgewerkt op 2018-05-23)

Verantwoordelijke:

Niels Verbeek | Kreable.com
Langveld 24 | 3950 Bocholt
BTW BE 0535.695.762
[email protected]

Toelichting

Deze privacy policy omschrijft de werkzaamheden van Kreable.com betreffende het verzamelen en verwerken van privacy gevoelige informatie. Wij verbinden onszelf om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit document verduidelijkt welke persoonsgegevens verzameld worden, hoe wij met deze gegevens omgaan en uw rechten met betrekking tot de verzamelde gegevens.

Deze privacy policy kan in de loop der tijd gewijzigd worden, de datum van de laatste wijziging zal bovenaan vermeld worden. Door onze website te gebruiken, geeft u ons de toestemming om gegevens te verzamelen en verwerken zoals in dit document omschreven.

Welke persoonsgegevens worden verzameld ?

Identificatiegegevens:

Deze gegevens worden verzameld bij het afnemen van diensten of tijdens het invullen van een formulier op de website:

 • Contactgegevens zoals uw naam en e-mail adres

 • Adresgegevens

 • Bedrijfsgegevens (naam, BTW-nummer en bankrekening nummer

Surfgedrag en serverlogs:

Wij verzamelen de volgende gegevens betreft het surfgedrag van de bezoeker en technische informatie over het bezoek door middel van analytische software zoals Google Analytics en de opslag van serverlogs:

 • IP-adres

 • Browsergegevens (zoals browsertype, versie, URL, tijdstip van pagina bezoek, locatiegegevens, …)

 • Systeem gegevens (zoals besturingssysteem en versie)

Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

Identificatiegegevens:

De contact-, adres- en bedrijfsgegevens worden gebruikt om u te kunnen identificeren en met u te kunnen communiceren over afgenomen diensten of feedback te geven op een aanvraag verzonden via één van de formulieren op de website.

Surfgedrag en serverlogs:

Surfgedrag gegevens worden verzameld om geleverde diensten en de gebruikerservaring te kunnen onderhouden, beschermen en verbeteren. De serverlogs kunnen verbonden zijn aan uw IP-adres. De surfgedrag-gegevens worden geanonimiseerd en zijn dus niet gekoppeld aan een IP-adres of persoon.

Hoe worden uw persoonsgegevens gedeeld ?

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen:

 • Aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming zal eerst gevraagd worden, met uitzondering van onderstaande 2 redenen.

 • Om juridische redenen kunnen wij uw persoonsgegevens delen om te voldoen aan de wetgeving of regulering die van toepassing is.

 • Met een gegevensverwerker die de persoonsgegevens in onze naam verwerkt. Indien dit gebeurd zal u hier eerst van op de hoogte gesteld worden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het kunnen verlenen van diensten, tenzij omwille van een wettelijke verplichting.

Uw rechten

U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens. Door ons te contacteren met deze aanvraag kunnen wij de volgende gegevens verstrekken:

 • alle persoonsgegevens die wij over u bezitten

 • verdere informatie betreft de verzamelde gegevens of gegevens die verzameld worden

U heeft het recht om onjuistheden te verbeteren, of onvolledige gegevens aan te vullen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wissen. Dit is mogelijk wanneer:

 • Het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren

 • U bewijst dat de verzamelde gegevens onrechtmatig verwerkt zijn

Contactgegevens

Indien u vragen heeft, of contact met ons op wil nemen inzake privacy informatie kan u het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar [email protected]. Wij zullen afhankelijk van uw vraag binnen maximaal 30 dagen actie ondernemen.